pasikonie_avatar.png

WITAJ W PASIKONIACH!

miejscu, gdzie Twoje wartości ożyją wśród koni

Nazywam się Marta Sikorska i od 2008 roku jestem facylitatorką programów rozwojowych z udziałem koni. Pracuję autorską metodą, która umożliwia rozwój osób i organizacji przez doświadczenie żywej relacji, aktywację zaangażowania społecznego i poczucie głębokiego bezpieczeństwa. Partnerem moich klientów w procesie jest stado koni.

Mój model pracy opiera się na koncepcji Porozumienia bez Przemocy, wiedzy w zakresie rozwoju więzi jako podstawowego ludzkiego (i ssaczego) instynktu przetrwania, oraz uznaniu koni (i innych zwierząt) jako pełnoprawnych i dobrowolnych partnerów procesu.

W świecie rozwój z udziałem koni istnieje pod wieloma nazwami. Niektóre związane są konkretną metodologią i podejściem, inne używane są bardziej dowolnie. Są to Equine Assisted Learning, Equine Facilitated Learning and Coaching lub Horse Assisted Interventions. W Polsce najczęściej mówi się o Horse Assisted Education (HAE).

Dlaczego konie?

Ludzi i konie łączy ponad 6000 lat koegzystencji. Te wysoko świadome i odczuwające zwierzęta były kluczowym partnerem w budowaniu naszej cywilizacji. Teraz gdy ich fizyczna siła i mobilność nie są ludziom niezbędne, możesz nareszcie w pełni przyjąć dary ich wrażliwości, komunikacji , przywództwa i inteligencji społecznej.

Jako gatunek dzielisz z końmi podobny w budowie i reakcjach system nerwowy. Zarówno Twoje jak i końskie deficyty, emocjonalne urazy czy konflikty wynikają z trudów relacji i w relacji ulegają naprawie.

Od koni dostaniesz unikalny bio-feedback bez obciążenia projekcjami, oczekiwaniami i kulturą.

Twoja relacja z końmi może być pomostem do szczęśliwszych, bardziej pokojowych i owocnych relacji w rodzinie, w zespole, w klasie, w świecie i ze sobą samym/samą.

20181018-_MG_7593.jpg